Regulamin sklepu

Sklep z mąką z naszego młyna

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz klient był zawsze zadowolony z zakupów.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego z mąką mlynciechnowiec.pl

 1. Właścicielem sklepu i sprzedającym jest:
  Młyn Ciechanowiec Jachimczuk i Stanisławski Sp. z o.o.
  ul. Kozarska 9
  18-230 Ciechanowie
  NIP 7221439956

 1. Klientem sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 2. Sklep przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Zakupiony towar wysyłany jest za pomocą kuriera DPD i InPost

 4. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, klient wysyła pismo z określeniem niezgodności oraz sposobem dalszego postępowania.

 5. Wszystkie ceny podane przez sprzedającego są cenami brutto wyrażonymi PLN, nie zawierają kosztów transportu.

 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami (ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 7. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw klienta. W przypadku niezgodności z prawem jakiekolwiek części regulaminu sprzedający zobowiązuje się podporządkować się i stosować prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy, kwestie sporne będzie rozpatrywał odpowiedni sąd.

 9. Wykonanie umowy sprzedaży: zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.

  Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności
  w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest zapłacić za towar kurierowi. W przypadku nieodebrania przesyłki i zwrotu paczek do nadawcy klient zostanie obciążony kosztami transportu.

 10. Prawo odstąpienia od umowy: Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku zaistnienia ważnych przesłanek ekonomicznych, błędu w cenie lub trwałego braku produktu. W płacone przez Klienta środki będą zwrócone w przeciągu 48 godzin w sposób zgodny z metodą płatności.